Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия

Обращение Синода Украинской Православной Церкви к архипастырям, пастырям, монашествующим и верующим от 17 декабря 2018 года

Обращение Синода Украинской Православной Церкви к архипастырям, пастырям, монашествующим и верующим от 17 декабря 2018 года
Εκτύπωση
17 Δεκεμβρίου 2018 έτος 16:39

17 декабря 2018 года в Киево-Печерской лавре состоялось внеочередное заседание Синода Украинской Православной Церкви. Синод принял обращение к архипастырям, пастырям, монашествующим и верующим.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!

15 декабря 2018 года в г. Киеве на территории Национального заповедника «София Киевская» состоялся так называемый объединительный собор, на котором было заявлено о создании новой церковной организации под названием «Православная Церковь», возникшей вследствие объединения двух неканонических структур: «Украинской Автокефальной Православной Церкви» и «Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата».

Таким образом, это собрание является объединением раскольников и к Украинской Православной Церкви не имеет никакого отношения. Для нашей Церкви, по сути, ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская Православная Церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине. Никто в мире не подвергает сомнению действительность епископских и священнических рукоположений духовенства Украинской Православной Церкви и благодатности совершаемых в нашей Церкви Таинств, чего нельзя сказать о вновь созданной структуре.

С грустью сообщаем, что за уклонение в раскол Священный Синод вынужден был освободить от управления епархией и наложить запрет в священнослужении на Преосвященного митрополита Винницкого и Барского Симеона, а также запретить в служении Преосвященного митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра. Призываем всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, молиться за вразумление и возвращение в лоно Церкви упомянутых владык и других, кто уклонился в раскол. Наша Церковь, как любящая Мать, с надеждой ждет их возвращения.

Обидно, что одним из инициаторов сегодняшних испытаний для Украинской Православной Церкви стал Константинопольский Патриархат, который аргументирует свое право вмешиваться в наши церковные дела тем, что наша Церковь когда-то находилась в его юрисдикции. В связи с этим, хотели бы напомнить, что Русская Православная Церковь вынужденно провозгласила свою автокефалию вследствие измены Константинопольским Патриархатом православной веры и подписания унии с Римом на Ферраро-Флорентийском соборе в 1439 году. Эта духовная измена православной веры стала главной причиной отделения от Константинополя и Киевской Митрополии. Уния вызвала надлом в церковных отношениях и недоверие, которые позже были усугублены тем, что на протяжении веков в наиболее тяжелые времена испытаний для Православия в наших землях от Константинопольской Церкви не было должной пастырской опеки и помощи. Киевская Митрополия, будучи обессиленной от религиозного противостояния с униатами, опустошенной от войн, особенно после Брестской унии 1596 года, с целью сохранения православной веры вошла в состав Русской Православной Церкви в конце XVII века. Поэтому сегодня Константинопольский Патриархат не имеет никаких моральных и канонических прав вмешиваться во внутренние дела и духовную жизнь Украинской Православной Церкви. Более того, действия Константинопольского Патриархата уже привели к тому, что возможность восстановления единства православных в Украине отброшена надолго, если не навсегда.

Дорогие владыки, отцы, братья и сестры! Мы с любовью обращаемся к вам с просьбой и в дальнейшем беречь чистоту Святой Православной веры, беречь духовное единство в нашей Святой Украинской Церкви, которая является канонической наследницей древней Киевской Митрополии, что предстала молитвами святого апостола Андрея Первозванного и трудами святого равноапостольного князя Владимира, и в которой жили и угождали Богу наши славные предки.

Выражаем благодарность архиереям, духовенству, монашеству и всем мирянам, которые в эти тяжелые времена выдерживают давление и подтверждают свою верность Святой Украинской Православной Церкви. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2:10), — учит нас Священное Писание.

Призываем всех верных чад нашей Церкви молиться за тех, кто, не понимая этого, ненавидит нас и нашу Церковь. Пусть Господь им простит. А вы любите свою Церковь, любите нашу Родину Украину и делайте все для того, чтобы на нашей земле и среди нашего народа были мир, терпение, согласие и настоящая христианская любовь.

От имени Синода Украинской Православной Церкви

+Онуфрий, Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Украинской Православной Церкви

Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru

Άλλα kείμενα

Αντιπροσωπεία της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στους Ευρωπαϊκούς Διεθνείς Θεσμούς σχολίασε την απάντηση των αρχών της Ουκρανίας επί του αιτήματος των ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ επί θεμάτων, που αφορούν στις παραβιάσεις δικαιωμάτων των πιστών

Δήλωση της Ιεράς Συνόδου της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας σχετικά με την κατάσταση στην ουκρανική και την ανά την Οικουμένη Ορθοδοξία

Η Εκκλησία της Αλβανίας αρνείται να αναγνωρίσει την “Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας”, την οποία δημιούργησε το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως

Περί καταστάσεως της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

Ι.Μ. Πειραιώς για το ουκρανικό: «Η Ορθοδοξία οδηγείται σε μεγάλο σχίσμα»

Ψήφισμα της Ιεράς Συνόδου Ιεραρχίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας της 13ης Νοεμβρίου 2018

Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας με αφορμή την επιβουλή του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά του κανονικού εδάφους της Εκκλησίας της Ρωσίας

Ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Εσθονίας του Πατριαρχείου Μόσχας για την παρέμβαση του Παναγιωτάτου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου στα εσωτερικά της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας

Δήλωση της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας για την παράνομη εισπήδηση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο κανονικό έδαφος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας

Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου Ιεραρχίας της Υπερορίου Ρωσικής Εκκλησίας για τον εξονομασμό εξάρχων του Πατριαρχείου Κωνστατνινουπόλεως στο Κίεβο