Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия

Θέση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας για την κατάσταση εξαιτίας των ενεργειών του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην Ουκρανία

Θέση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας για την κατάσταση εξαιτίας των ενεργειών του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην Ουκρανία
Εκτύπωση
13 Νοεμβρίου 2018 έτος 11:51

Θέση της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας σχετικά με την εκκλησιαστική κρίση στην Ουκρανία μετά τις νεώτατες αποφάσεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως διατύπωσαν μέλη της Συνόδου  Ιεραρχίας, η οποία συνήλθε από 6 έως 7 Νοεμβρίου 2018  στο Βελιγράδι.

Όπως τυγχάνει γνωστό, με τις αποφάσεις του απο 11ης Οκτωβρίου το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως «ανακάλεσε» την προ 300 ετών ειλημμένη απόφαση παραδόσεως της Μητροπόλεως Κιέβου στην αρχή του Πατριαρχείου Μόσχας και κατ’αυτόν τον τρόπον επιβουλεύθηκε τον κανονικό χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας. Επιπλέον, σε παράβαση της κανονικής τάξεως η Σύνοδος της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλως αποκατέστησε τους ηγέτες του ουκρανικού σχίσματος και δήλωσε την προθυμία να υλοποιήσει το σχέδιο του «ουκρανικού αυτοκεφάλου».

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας «διαπιστώσασα μετὰ λύπης, ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως ἔλαβε τὴν ἱεροκανονικῶς ἀθεμελίωτον ἀπόφασιν, ὅπως ἀποκαταστήσῃ καὶ ἀναγνωρίσῃ ὡς ἐπισκόπους τοὺς δύο ἡγέτας τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ σχισματικῶν παραφυάδων, τοὺς Φιλάρετον Ντενισένκο καὶ Μακάριον Μάλετιτς, ὁμοῦ μετᾶ τῆς ιεραρχίας καὶ τοῦ κλήρου αὐτῶν, ἐξ ὧν ὁ μὲν πρῶτος ἐν καιρῷ τῷ δέοντι κανονικῶς καθῃρέθη, εἶτα δ’ἀφωρίσθη καὶ ἀναθεματισμῷ καθυπεβλήθη, ὁ δὲ δεύτερος στερῖται τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς ἅτε πνευματικὸς ἔκγονος ὤν τῆς παρασναγωγῆς τῶν λεγομένων σαμοσβγάτιε (ὅ ἐστιν «αὐθιερωμένοι» αὐτοχειροτόνητοι), ἡ Σύνοδος θεωρεῖ τὴν ἀπόφασιν ταύτην μὴ δεσμευτικὴν διὰ τὴν Σερβικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν».

Όπως σημείωσε το δημοσιευθέν κείμενο, η Σύνοδος Ιεραρχίας της Σερβικής Εκκλησίας «]δεν ἀναγνωρίζει τὰ προανενεχθέντα ἄτομα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ὡς ὀρθοδόξους ἐπισκόπους καὶ κληρικοὺς καὶ, ἐπομένως, δὲν ἀποδέχεται τὴν λειτουργικὴν καὶ κανονικὴν κοινωνίαν μετ’αὐτῶν καὶ τπων θιασωτῶν αὐτῶν».

Οι Συνοδικοί προτείνουν στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και όλες τις λοιπές τοπικές αυτοκέφαλες Εκκλησίες όσο το δυνατό συντομότερα να εξετασθεί το ζήτημα του αυτοκεφάλου και το ζήτημα της ορθοδόξου διασποράς στην πανορθόδοξη Σύνοδο, «πρὸς ἐπιβεβαίωσιν μὲν καὶ ἐμπέδωσιν τῆς καθολικότητος καὶ ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πρὸς ἀποφυγὴν δὲ εἰς τὸ ἐφεξῆς τῶν πειρασμῶν, οἷος ὁ παρὼν, ὅς συμβαίνει τανῦν τῇ ἁγίᾳ Ὀρθοδοξίᾳ».

Τα υλικά κατά θέματα

Ο Προκαθήμενος της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας επισκέφθηκε το Μαυροβούνιο

Ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονούφριος: Το Αυτοκέφαλο θα πρέπει να είναι καρπός της ενότητας της Εκκλησίας και όχι συνέπεια του διχασμού της [Συνεντεύξεις]

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: Οι διαβουλεύσεις της «πρωτοβουλίας του Αμμάν» θα συνεχιστούν [Συνεντεύξεις]

Διαλογοσ και ενοτητα [Κείμενα]

Кризис в отношениях между Константинопольским и Московским Патриархатами в контексте мировой политики XX-XXI веков [Άρθρο]

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: το θέμα της Ουκρανίας δεν έκλεισε [Συνεντεύξεις]

Иерусалим и братская встреча в Аммане [Συνεντεύξεις]

Кризис в отношениях между Константинопольским и Московским Патриархатами в контексте мировой политики XX-XXI веков [Άρθρο]

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: Οι διαβουλεύσεις της «πρωτοβουλίας του Αμμάν» θα συνεχιστούν [Συνεντεύξεις]

Η Ορθόδοξη Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας και η δράση άλλων ορθοδόξων Εκκλησιών στο έδαφός της [Άρθρο]

Η «Εισαγωγή» ως μεσαιωνική πηγή του Παπισμού της Ανατολής [Άρθρο]

Иерусалим и братская встреча в Аммане [Συνεντεύξεις]

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: το θέμα της Ουκρανίας δεν έκλεισε [Συνεντεύξεις]

Άλλα ειδήσεις

Ο Προκαθήμενος της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας επισκέφθηκε το Μαυροβούνιο

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στην Ιορδανία

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος αφίχθη στο Αμμάν

Η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Εκκλησίας εξέφρασε βαθιά θλίψη εξαιτίας των αντικανονικών ενεργειών του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου, ο οποίος δέχθηκε σε κοινωνία τους σχισματικούς

Ιεράρχης της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας Νεόφυτο

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος: Προσευχόμαστε και εργαζόμαστε προκειμένου οι δυνάμεις του κακού να μην καταστρέψουν την ενότητα των Ορθοδόξων Εκκλησιών

Πατριάρχης Κύριλλος: ο παπισμός είναι επικίνδυνος επειδή ένας άνθρωπος επηρεάζεται πολύ ευκολότερα απ’ ο, τι μια ομάδα ανθρώπων

Ανοικτή Επιστολή προς την Ιεραρχία για το Ουκρανικό ζήτημα (Συλλογή υπογραφών)

Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας στην Πασχαλινή δεξίωση στο ΥΠΕΞ της Ρωσίας

Θεία λειτουργία έξω από τον καταληφθέντα από σχισματικούς Ιερό Ναό στη Βίνιτσα